Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw gegevens

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Pedisil. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook alle rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. We raden u aan de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Pedisil

Pedisil waarborgt uw gegevens met zorg.

 

Persoonsgegevens + beveiliging

Voor een aantal doelen verzamelt Pedisil persoonsgegevens. Deze worden hieronder toegelicht.

Verwerken van bestellingen

U wilt een bestelling plaatsen bij Pedisil. De website wordt gehost bij Jouwweb. https://www.jouwweb.nl/ Aangezien de webserver in Eindhoven staat, is de locatie Nederland. Daarmee is automatisch de Europese en Nederlandse wetgeving van toepassing inzake privacy. Als u een bestelling wilt plaatsen, hebben wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en daarom worden er geen gegevens gevraagd die niet nodig zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling. Mocht er een probleem zijn met uw bestelling en wij kunnen u niet bereiken via e-mail dan hebben wij een telefoonnummer nodig. Daarnaast wordt de inhoud van uw bestelling bewaard. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker.

Mollie

Betaalt u uw bestelling via Ideal, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar Mollie. De volgende gegevens worden door Mollie gebruikt: bankrekeningnummer, IPadres, internetbrowser en apparaat type. In sommige gevallen een voor- en achternaam, adresgegevens, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen. Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. Deze gegevens worden volgens een wettelijke termijn 5 jaar bewaard. Mollie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden door Mollie altijd beveiligd en vertrouwelijk behandeld.

PostNL

Ik gebruik PostNL, zodat ik bestellingen kan versturen die u via een track&trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren van de leveringen gebeurt door PostNL. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden doorgegeven aan MyParcel om dit proces te kunnen uitvoeren. De gegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken wordt i.v.m fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard. Als klant heeft u recht op inzage, correctie, verwijdering (na bewaarplicht) en het meenemen van deze gegevens. Wilt u hier meer informatie over, wilt u bezwaar maken of heeft u vragen over de waarborging van uw privacy, neem dan contact met mij op. Ik gebruik uw gegevens alleen om uw bestelling te verwerken en versturen. Zonder de bovengenoemde gegevens kunt geen bestelling plaatsen en zijn daarom noodzakelijk. Ook voor het bijhouden en bewaren van mijn administratie en het uitvoeren van de dienstverlening, zijn deze gegevens nodig.

Rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Pedisil zijn vastgelegd en worden bewaard. Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op met Pedisil. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Pedisil.

 

Recht op wissen van gegevens

Wilt u dat we uw gegevens niet langer bewaren? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Pedisil niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pedisil of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Bestellingen

Bij het plaatsen van bestellingen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het bestelde ook daadwerkelijk te kunnen verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Pedisil of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Pedisil of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

 

Onze producten zijn CE-gecertificeerd conform het MDR reglement.